त्याग Tyaag Lyrics In Nepali Song

त्याग Tyaag Lyrics In Nepali Song

Tyaag Lyrics In Nepali 

Tyaag
सन्तोष लिम्बू
[पद]
sapna mero haraisakyo
तिमी वन्द भन्दै मा वुलीका लागि चू
laksya mero nai pura garna
बाटो मैलाइ नाइ बिरसी खातिर चू
[पूर्व कोरस]
ताइसैले मा आज तडा जना खोजी रचु
तिमी मलाइ ना पछ्याउ मा अगैसके यो जिन्दगी
[कोरस]
नै अवहा चैइना
avha ma harisake
यो मेरो जिंदगी
मा बाटा हुडाइन
तिमी अवधा चैडाइन
मा मारि खातिर चु टिमरो लागी
[पद]
टिमी के सोचाउ मलाई
थाहा भाई
avha tiro jewan
sarokaar bayena
[पूर्व कोरस]
किनकी टिमरो जस्टो सपना मेरो चाइना
tyasailay hami eutai hudai hoinau
[कोरस]
नै अवहा छैना
avha ma harisake
यो मेरो जिंदगी
मा बाटा हुडाइन
तिमी अवधा चैडाइन
मा मारि खातिर चु टिमरो लागी
[outro]
बुजिडु मेरो सोच
buijdeu mero tyaag
buijeu mero bichaar
बुइजु मेरो मलाइ
मलाइ बिरसिउ
मलाइ भुली देउ
मलाइ चडीदेउ
मलाइ त्यागी देउ
बुजिडु मेरो सोच

Tyaag Lyrics In English

Tyaag
Santosh limbu
[verse]
sapna mero haraisakyo
timi vanda vandai ma vhuli sake chu
laksya mero nai pura garna
bato mailay nai birsi sake chu
[Pre-chorus]
tyaisailay ma aajha tada jana khoji rachu
timi malai na pachyau ma agaisake yo jindagi
[chorus]
nai avha chaiaina
avha ma harisake
yo mero jindagi
ma bata hudaina
timi avha chaidaina
ma mari sake chu timro lagi
[verse]
timi k sochau malai
thaha bhayena
avha timro jiwan
sarokaar bayena
[Pre-chorus]
kinaki timro jasto sapana mero chaina
tyasailay hami eutai hudai hoinau
[chorus]
nai avha chaiaina
avha ma harisake
yo mero jindagi
ma bata hudaina
timi avha chaidaina
ma mari sake chu timro lagi
[outro]
bujideu mero soch
buijdeu mero tyaag
buijeu mero bichaar
buijeu mero malai
malai birsideu
malai bhuli deu
malai chadideu
malai tyaagi deu
bujideu mero soch

Leave a Comment