అలలే లెకుంటే Alale Lekunte Lyrics In Telugu – Ksheera Saagara Madhanam

అలలే లెకుంటే Alale Lekunte Lyrics In Telugu Sung by Ishaq Vali. Alale Lekunte Lyrics In English is written by V N V Ramesh Kumar. Alale Lekunte Lyrics is music composed by Ajay Arasada.

Song Details 

Song Title Alale Lekunte
Singer Ishaq Vali
Lyrics V N V Ramesh Kumar
Movie Ksheera Saagara Madhanam
Composer Ajay Arasada
Label Aditya Music

START 

Alale Lekunte Lyrics In Telugu

అలలే లేకుంటే… సాగరమే లేదే
అలుపంటూ లేకుంటే… అది లైఫే కాదే
ఎవరికి ఎవరంటే… ఏ బదులూ రాదే
గడిచిన ఈ క్షణము… నీ చేతిలో లేనిదే
ఏవేవో కలలే కంటూ… రేపే నిజమనుకుంటే
ఈరోజే నిన్నే మరచిపోయానే
సాగే ఏ సెలయేరైనా… ఆగేనా ఎపుడైనా
అంతే ఏ జీవితమైనా ఇంతేనా…!!

వేసవి లేకుండా… వానంటూ రాదే
రేపవలు లేకుంటే… అది రోజే కాదే
ముల్లే లేకుండా… ఏ దారే లేదే
ఆశే లేకుంటే… ఏ జీవితం మారదే

ఏవేవో కలలే కంటూ… రేపే నిజమనుకుంటే
ఈరోజే నిన్నే మరచిపోయానే
సాగే ఏ సెలయేరైనా… ఆగేనా ఎపుడైనా
అంతే ఏ జీవితమైనా ఇంతేనా…!!

Alale Lekunte Lyrics In English 

Alale Lekunte Saagarame Ledhe
Alupantu Lekunte… Adhi Life-Ye Kaadhe
Evariki Evarante… Ye Badhulu Raadhe
Gadichina Ee Kshanamu… Nee Chethilo Lenidhe

Evevo Kalale Kantu… Repe Nijamanukunte
Eeroje Ninne Marachipoyaane
Saage Ye Selayerainaa… Aagenaa Epudainaa
Anthe Ye Jeevithamainaa Inthenaa..!!

Vesavi Lekundaa… Vaanantu Raadhe
Repavalu Lekunte… Adhi Roje Kaadhe
Mulle Lekundaa… Ye Dhaare Ledhe
Aashe Lekunte… Ye Jeevitham Maaradhe

Evevo Kalale Kantu… Repe Nijamanukunte
Eeroje Ninne Marachipoyaane
Saage Ye Selayerainaa… Aagenaa Epudainaa
Anthe Ye Jeevithamainaa Inthenaa..!!

END 

More Song For You 

KORAMEESAM POLISODA LYRICS
KOPAMA NAPAINA LYRICSS
VALLIPOVE VALLIPOVE LYRICS

VIDEO :- అలలే లెకుంటే Alale Lekunte Lyrics In Telugu

Leave a Comment