బలేగా తగిలావే బంగారం Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In Telugu – Krack

బలేగా తగిలావే బంగారం Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In Telugu sung by Anirudh Ravichander. Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In English is written by Ramajogayya Sastry. Balega Tagilavey Bangaram Lyrics is music composed by Thaman S.

Song Details 

Song Name Balega Tagilavey Bangaram
Singer Anirudh Ravichander
Lyrics Ramajogayya Sastry
Movie Thaman S
Composer Krack

START 

Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In Telugu

పగనిదలోక రా రా
ఆషధజన మందార ర ర

ఒప్పులకుప్ప వయ్యారి భామా
ఒకటోసారి పుట్టినది ప్రేమా
డేటింగ్ గ్రీటింగ్ మొదలెడదామా
వూర్లో వున్నా పార్కులన్నీ చుట్టి వద్దామా

ఆకారం చూస్తే అబబో
అవతారం చూస్తే అబబో
అదిరే అలంకారం చూస్తే అబాబో అబబబబో
పలుకు మమకారం అబబో
కులుకు సుకు సుకుమారం అబబో
సరుకు ఎటకారం కారం బాబో అబబబబబో

బలేగా తగిలావే బంగారం
బలేగా తగిలావే బంగారం హ .. హ …
బలేగా తగిలావే బంగారం
బలేగా తగిలావే బంగారం

పగనిదలోక రా రా
ఆషధజన మందార ర ర

ఆకారం చూస్తే అబాబో
అవతారం చూస్తే అబాబో
అదిరే అలంకారం చూస్తే అబబో అబబబబో

ఒప్పులకుప్ప వయ్యారి భామా
ఒకటోసారి పుట్టినది ప్రేమా
డేటింగ్ గ్రీటింగ్ మొదలెడదామా
వూర్లో వున్నా పార్కులన్నీ చుట్టి వద్దామా

తిండిమాని నీగురించి నేను ఆలోచిస్తున్న
నిధర్మాన్ని నా కళ్ళల్లో
దొంగల నిన్ను చూస్తున్న
మైళ్లకొద్దీ వెంట తిరిగి
నిన్ను ఫాలో చేస్తున్న
నిన్ను కలిసిన రోజు నుంచి
బొత్తిగా నే నన్నే మరిచి నీతో ఉంటున్న

బలేగా తగిలావే బంగారం
బలేగా తగిలావే బంగారం హ .. హ …
బలేగా తగిలావే బంగారం
బలేగా తగిలావే బంగారం

ఒప్పులకుప్ప వయ్యారి భామా
ఒకటోసారి పుట్టినది ప్రేమా
డేటింగ్ గ్రీటింగ్ మొదలెడదామా
వూర్లో వున్నా పార్కులన్నీ చుట్టి వద్దామా

పగనిదలోక రా రా
ఆషధజన మందార ర ర

తగిలావే … తగి తగి తగిలావే …
బలేగా తగిలావే తగి తగి తగిలావే … బంగారం
తగిలావే … తగి తగి తగిలావే …
బలేగా తగిలావే తగి తగి తగిలావే … బంగారం

Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In English

Paganidhaloka Raa Raa
Aashadhajana Mandhaara Ra Ra

Oppulakuppa Vayyaari Bhaamaa
Okatosaari Puttinaadhi Premaa
Dating Greeting Modhaledadhaamaa
Voorlo Vunna Parkulanni Chutti Vadhaama

Aakaaram Chusthe Ababo
Avathaaram Chusthe Ababo
Adhire Alankaaram Chusthe Ababo Ababababo
Paluku Mamakaaram Aababo
Kuluku Suku Sukumaaram Aababo
Suruku Etakaaram Kaaram Ababo Abababababo

Balega Tagilavey Bangaram
Balega Tagilavey Bangaram Ha.. Ha…
Balega Tagilavey Bangaram
Balega Tagilavey Bangaram

Paganidhaloka Raa Raa
Aashadhajana Mandhaara Ra Ra

Aakaaram Chusthe Ababo
Avathaaram Chusthe Ababo
Adhire Alankaaram Chusthe Ababo Ababababo

Oppulakuppa Vayyaari Bhaamaa
Okatosaari Puttinaadhi Premaa
Dating Greeting Modhaledadhaamaa
Voorlo Vunna Parkulanni Chutti Vadhaama

Thindimaani Neegurinche Nenu Alochisthunna
Nidharamaani Naa Kallallo
Dhongala Ninnu Chusthunna
Maillakoddhee Venta Thirigi
Ninnu Follow Chesthunna
Ninnu Kalisina Roju Nunchi
Botthiga Ne Nanne Marichi Neetho Vuntunna

Balega Tagilavey Bangaram
Balega Tagilavey Bangaram Ha.. Ha…
Balega Tagilavey Bangaram
Balega Tagilavey Bangaram

Oppulakuppa Vayyaari Bhaamaa
Okatosaari Puttinaadhi Premaa
Dating Greeting Modhaledadhaamaa
Voorlo Vunna Parkulanni Chutti Vadhaama

Paganidhaloka Raa Raa
Aashadhajana Mandhaara Ra Ra

Tagilavey… Thagi Thagi Thagilavey…
Balega Tagilavey Thagi Thagi Thagilavey… Bangaram
Tagilavey… Thagi Thagi Thagilavey…
Balega Tagilavey Thagi Thagi Thagilavey… Bangaram

END

More Song For You 

SANKRANTHI SANDHALLE LYRICS 
KORAMEESAM POLISODA LYRICS
KAUN ACHA KAUN LUCHA LYRICS 

VEDIO :- బలేగా తగిలావే బంగారం Balega Tagilavey Bangaram Lyrics In Telugu

Leave a Comment