బవల్ల నా బావల్లా Bavalla Na Bavalla Lyrics In Telugu – Folk Song Lyrics

బవల్ల నా బావల్లా Bavalla Na Bavalla Lyrics In Telugu Sung by Shirisha. Bavalla Na Bavalla Lyrics In English is written by Thirupathi Matla. Bavalla Na Bavalla Lyrics music composed by Madeen SK.

Song Details

Song Bavalla Na Bavalla
Singer Shirisha
Lyrics Thirupathi Matla
Composer Madeen SK

START

Bavalla Na Bavalla Lyrics In Telugu

గున్నగున్న మామిళ్ళల్ల… గున్న మామిడి తోటల్లా
మాపటేల మందలీయ రాయే నువ్వు బావల్ల
గున్నగున్న మామిళ్ళల్ల… గున్న మామిడి తోటల్లా
మాపటేల మందలీయ రాయే నువ్వు బావల్ల
బావల్ల నా బావల్ల… నా ఎండి గజ్జెల బావల్ల
నా పైడి గజ్జెల బావల్ల… నా ముద్దు ముద్దుల బావల్లో
బావల్ల..! నా ముద్దు ముద్దుల బావల్ల

ఎండీ మబ్బులు కరగవట్టి బావల్ల
ఎన్నెల వాన కురువవట్టే బావల్ల
సల్లగాలి సంపావట్టే బావల్ల
సలి దుప్పటి వెయ్యి రారా బావల్ల
సీకటి తెల్లారేదాకా రాతిరితో రామగోస
బావల్ల నా బావల్ల… నా ఎండి గజ్జెల బావల్ల
నా పైడి గజ్జెల బావల్ల… నా ముద్దు ముద్దుల బావల్లో
బావల్ల నా ముద్దు ముద్దుల బావల్ల

సుడాముద్దు సుక్కాపొద్దు బావల్ల
మక్కాసేను మంచే కాడ బావల్ల
సిలుకలను ఎల్లగొట్ట బావల్ల
గొడిసెలను వెయ్యి రారా బావల్ల
దాసుకున్న ఆశలన్నీ నీ కొరకు మోసుకొస్త
బావల్ల నా బావల్ల… నా ఎండి గజ్జెల బావల్ల
నా పైడి గజ్జెల బావల్ల… నా ముద్దు ముద్దుల బావల్లో
బావల్ల నా ముద్దు ముద్దుల బావల్ల

పూత పూత పువ్వుల సీరె బావల్ల
లేత లేత మల్లెపూలు బావల్ల
కోరి కోరి అడగబోతే బావల్ల
దొరకకుండా ఉరుకుతావు ఏందుళ్ళ
పచ్చని పజ్జొన్నమొలక… అత్తకు తొలిసూరు కొడుకా
బావల్ల నా బావల్ల… నా ఎండి గజ్జెల బావల్ల
నా పైడి గజ్జెల బావల్ల… నా ముద్దు ముద్దుల బావల్లో
బావల్ల నా ముద్దు ముద్దుల బావల్ల

నడి ఎండల జడి వానలు బావల్ల
ఆగకుండా కొట్టినట్టే బావల్ల
తీయనైన ఊసులాట బావల్ల
గుండెలోన గూసులాట బావల్ల
ఎడుమ కన్ను అదురబట్టే ఎదలో గిలికింత పుట్టే
బావల్ల నా బావల్ల… నా ఎండి గజ్జెల బావల్ల
నా పైడి గజ్జెల బావల్ల… నా ముద్దు ముద్దుల బావల్లో
బావల్ల నా ముద్దు ముద్దుల బావల్ల

Bavalla Na Bavalla Lyrics In English

Gunna Gunna Maavillalla… Gunna Maamidi Thotallaa
Maapatela Mandhaleeya Raaye Nuvvu Bavalla
Gunna Gunna Maavillalla… Gunna Maamidi Thotallaa
Maapatela Mandhaleeya Raaye Nuvvu Bavalla
Bavalla Naa Bavalla… Naa Endi Gajjela Bavalla
Naa Paidi Gajjela Bavalla… Naa Muddhu Muddhula Bavallo
Bavalla Naa Muddhu Muddhula Bavallo

Endi Mabbullu Karagavatti Bavalla
Ennela Vaana Kuruvavatte Baavalla
Sallagaali Sampaavatte Bavalla
Sali Dhuppati Veyyi Raaraa Bavalla
Seekati Thellaaredhaakaa Raathiritho Ramagosa
Bavalla Naa Bavalla… Naa Endi Gajjela Bavalla
Naa Paidi Gajjela Bavalla… Naa Muddhu Muddhula Bavallo
Bavalla Naa Muddhu Muddhula Bavallo

Soodamuddhu Sukkaapoddhu Bavalla
Makkaasenu Manche Kaada Bavalla
Silukalanu Veyyi Raaraa Bavalla
Dhaasukunna Aashalannee Nee Koraku Mosukostha
Bavalla Naa Bavalla… Naa Endi Gajjela Bavalla
Naa Paidi Gajjela Bavalla… Naa Muddhu Muddhula Bavallo
Bavalla Naa Muddhu Muddhula Bavallo

Pootha Pootha Puvvula Seere Bavalla
Letha Letha Mallepoolu Bavalla
Kori Kori Adagabothe Bavalla
Dhorakakundaa Urukuthaavu Endhulla
Pachhani Pajjonnamolaka… Atthaku Tholisooru Kodukaa
Bavalla Naa Bavalla… Naa Endi Gajjela Bavalla
Naa Paidi Gajjela Bavalla… Naa Muddhu Muddhula Bavallo
Bavalla Naa Muddhu Muddhula Bavallo

Nadi Endala Jadi Vaanalu Bavalla
Aagakunda Kottinatte Bavalla
Theeyanaina Oosulaata Bavalla
Gundelona Goosulaata Bavalla
Edumakannu Adhurabatte Edhalo Giligintha Putte
Bavalla Naa Bavalla… Naa Endi Gajjela Bavalla
Naa Paidi Gajjela Bavalla… Naa Muddhu Muddhula Bavallo
Bavalla Naa Muddhu Muddhula Bavallo

END

MORE SONG FOR YOU

GAL DIL DI LYRICS
TEMPORARY PYAAR LYRICS
BABY  GIRL LYRICS
KAMI KITHE REH GAYI LYRICS

VIDEO :- బవల్ల నా బావల్లా Bavalla Na Bavalla Lyrics In Telugu

Leave a Comment