నడికుడి రైలంటి సోదరా Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics In Telugu – Vaikom Vijayalakshmi

నడికుడి రైలంటి సోదరా Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics In Telugu sung by Vaikom Vijayalakshmi. Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics In English is written by Vivek Athreya. Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics is music composed by Prashanth R Vihari.

Song Details 

Song Title Nadikudi Railanti Sodaraa
Singer Vaikom Vijayalakshmi.
Lyrics Vivek Athreya
Composer Prashanth R Vihari
Label Lahari Music

START 

Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics In Telugu

బావ ఓ
బావ నా ఖర్చుకు లేవని కొత్త చెరువు పనికెళ్తే
నా ఖర్చుకు లేవని కొత్త చెరువు పనికెళ్తే
నా సోకు సుచినాడు నా రూపు సుచినాడు
ఒంగొని సుచినాడు తొంగోని సుచినాడు
మీసాలు దువ్వినాడు
గల గల గల గల గల గల పారే
సెలయేరంట గోరింకల్తో గారం చేస్తూ రాగలేంటి సిలకా సిలకా
ఆ… సుర సుర సుర కత్తెలలాగా కత్తెరలేసి టక్కులు చేసి
టెక్కులు పోయే టక్కరి మూకుందెనకా ముందెనకా
సిలికాఅటు సూ…డే నడికుడి రైలంటి సోదరా…
వినగడి పోసంటే నీదిరా
నడికుడి రైలంటి సోదరా
నడకన నీ సాటే లేరురా
నోవబాలమా రఘురామ
నోవబాలమా రఘురామ
బహుమేల్ల నీ పై నన్ను
నోవబాలమా రఘురామ

ఆ ఎగాదిగా నోబాటునా తదేకంగా ఓ చోటున
మెదడుకి మేతేట్టాలె
రమారమి నే చూసిన కథే కథ నే రాసిన సోకులు సెబట్టలే
కలిపితే ఆరు మూడు మూడు
కలపను అంటే అది పోరు
జోరుగ పోరు హోరా హోరని
కథకుడి నగవని సూపెడదాం
నడికుడి రైలంటి సోదరా
వినగడి పోసంటే నీదిరా
నడకన నీ సాటే లేరురా

END

More Song For You 

CHITTI LYRICS
MOUNANGA UNNA LYRICS
BHOOM BHADDHAL LYRICS

VIDEO :- నడికుడి రైలంటి సోదరా Nadikudi Railanti Sodaraa Lyrics In Telugu

Leave a Comment