నీతి నీతి సుక్క Neeti Neeti Sukka Lyrics In Telugu – Tuch Jagadish Cinema Song

నీతి నీతి సుక్క Neeti Neeti Sukka Lyrics In Telugu Sung by Mohana Bhogaraju. Neeti Neeti Sukka Lyrics In English is written by Kalyan Chakravarthy. Neeti Neeti Sukka Lyrics music composed by Thaman S.

Song Details

Song Neeti Neeti Sukka
Singer Mohana Bhogaraju
Lyrics Kalyan Chakravarthy
Composer Thaman S
Music Label Aditya Musi

START

Neeti Neeti Sukka Lyrics In Telugu

నీటి నీటి సుక్కా నీలాల సుక్కా
నిలబాడి కురవాలి నీరెండయేలా

వరినారు గుత్తంగా… గొంతెత్తి కూసే
పూటుగా పండితే… పుటమేసి సేను
పెదకాపు ఇచ్చేను… సరిపుట్ల ఒడ్లు
కొరకొంచి సూసేటి… కొత్త అలివేలు

మాగాడి దున్నేటి… మొనగాడు ఎవరే
గరిగోళ్ళ పిలగాడే… ఘనమైన వాడే

కిట్టయ్య కనికట్టు… ఓ గొల్లభామా
ఎగదన్ని నిలుసున్నా… నిలువెత్తు కంకి
నడుము వంచి వేసేటి నారు వల్లంకి

Neeti Neeti Sukka Lyrics In English

Neeti Neeti Sukka Neelaala Sukka
Nilabadi Kuravaali Neerendayelaa

Varinaaru Gutthamgaa… Gonthetthi Koose
Pootugaa Pandithe… Putamesi Senu
Pedhakaapu Ichhenu… Sariputta Odlu
Korakonchi Sooseti… Kottha Alivelu

Maagaadi Dhunneti… Monagaadu Evare
Garigolla Pilagaade… Ghanamaina Vaade

Kittayya Kanikattu… Oo Gollabhaamaa
Egadhanni Nilusthunna… Niluvetthu Kanki
Nadumu Vanchi Veseti Naaru Vallanki

END

MORE SONG FOR YOU

GAL DIL DI LYRICS
TEMPORARY PYAAR LYRICS
BABY  GIRL LYRICS
KAMI KITHE REH GAYI LYRICS

VIDEO :-నీతి నీతి సుక్క Neeti Neeti Sukka Lyrics In Telugu

Leave a Comment