నిర్మల సూర గంగాజల సంగమ క్షేత్రం Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshetram Lyrics – Telugu Patriotic Song

నిర్మల సూర గంగాజల సంగమ క్షేత్రం Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshetram Lyrics Telugu Patriotic Song

START 

Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshetram Lyrics In Telugu

భారత దేశం… మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

నిర్మల సుర గంగాజల… సంగమ క్షేత్రం
రంగుల హరివిల్లులు.. విలసిల్లిన నిలయం
భారత దేశం మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

ఉత్తరాన ఉన్నతమై… హిమగిరి శిఖరం
దక్షిణాన నెలకొన్నది… హిందు సముద్రం
తూరుపు దిశ పొంగి పొరలె గంగా సంద్రం
పశ్చిమాన అనంతమై… సింధు సముద్రం
భారత దేశం మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

ఒకే జాతి సంస్కృతి… ఒకటున్న ప్రదేశం
రత్నగర్భ పేరుగన్న… భారత దేశం
ధీర పుణ్య చరితలున్న… ఆలయ శిఖరం
సత్య ధర్మ శాంతులున్న… ప్రేమ కుటీరం
భారత దేశం… మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

కోకిలమ్మ పాడగలదు జాతీయగీతం
కొండ కోన వాగు పాడు… సంస్కృతి గీతం
గుండె గుండె కలుసుకొనుటె… సమరస భావం
చేయి చేయి కలిపితేనె… ప్రగతుల తీరం
భారతదేశం… మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

ఆంధ్ర తమిళ కర్ణాటక కేరళ నిలయం
వంగ త్రిపుర అస్సాములు వెలసిన హారం
రాజస్థాన్ గుజరాత్ పంజాబు ప్రాంగణం
కన్యా కుమారి మొదలు కాశ్మీరం సుందరం

భారత దేశం… మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం
నిర్మల సుర గంగాజల… సంగమ క్షేత్రం
రంగుల హరివిల్లులు.. విలసిల్లిన నిలయం
భారత దేశం… మన జన్మ ప్రదేశం
భారత ఖండం… ఒక అమృత భాండం

Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshetram Lyrics In English 

Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshethram
Rangula Harivillulu… Vilasillina Nilayam
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Uttharana Unnathamai… Himagiri Shikharam
Dhkshinaana Nelakonnadhi… Hindu Samudram
Thoorupu Dhisha Pongi Porale Ganga Sandhram
Paschimaana Ananthamai… Sindhu Samudram
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Oke Jaathi Samskruthi… Okatunna Pradesham
Rathnagarba Peruganna Bharatha Desham
Dheera Punya Charithalunna Aalaya Shikharam
Sathya Dharma Shaanthulunna Prema Kuteeram
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Kokilamma Paadagaladhu Jaatheeyageetham
Konda Kona Vaagu Paadu Samskruthi Geetham
Gunde Gunde Kalusukonute Samarasa Bhaavam
Cheyi Cheyi Kalipithene Pragathula Theeram
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Andhra Tamila Karnataka Kerala Nilayam
Vanga Tripura Assamulu Velasina Haaram
Rajasthan Gujarat Punjab Pranganam
Kanyakumari Modhalu Kshmiram Sundharam
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshethram
Rangula Harivillulu… Vilasillina Nilayam
Bharatha Desham… Mana Janma Pradesham
Bharatha Khandam… Oka Amrutha Bhaandam

END

More Song For You 

MOUNANGA UNNA LYRICS
SANKRANTHI SANDHALLE LYRICS
KORAMEESAM POLISODA LYRICS

VIDEO :- Nirmala Sura Gangajala Sangama Kshetram lyrics

Leave a Comment