భలేగుండి బాలా Bhalegundi Baalaaa Lyrics In Telugu – Sreekaram

భలేగుండి బాలా Bhalegundi Baalaaa Lyrics In Telugu Sung by Penchal Das. Bhalegundi Baalaaa Lyrics In English is written by Penchal Das. Bhalegundi Baalaaa Lyrics music composed by Mickey J Meyer.

Song Details

Song Bhalegundi Baalaaa
Singer Penchal Das
Lyrics Penchal Das
Composer Mickey J Meyer
Movie Sreekaram
Music Label Sony Music South

START

Bhalegundi Baalaaa Lyrics In Telugu

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో… వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే… అలకల సిలకా
భలేగుంది బాలా…
దాని ఎధాన… దాని ఎధాన…
దాని ఎధాన ఉండే… పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో… వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో… వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద… హ్హా, కట్టమింద… భలే
కట్టమింద పొయ్యే… అలకల సిలకా
భలేగుంది బాలా…
దాని ఎధాన… దాని ఎధాన…
దాని ఎధాన ఉండే… పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరే… నారి నారి వయ్యారి సుందరి… నవ్వు మొఖముదాన
నారీ నారీ వయ్యారి సుందరి… నవ్వు మొఖముదాన
నీ నవ్వు మొఖం… నీ నవ్వు మొఖం
నీ నవ్వు మొఖంమింద… నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా
నీ నవ్వు మొఖంమింద… నంగనాచి అలక భలేగుంది బాలా

వచ్చానంటివో, పోతానంటివో… వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే… అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా
దాని ఎధాన ఉండే… పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

హో ఓ ఓ హో ఓ ఓ… ఓఓఓ ఓ ఓ ఓఓఓ ఓ ఓ
ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ… అరరే అరరే అరె అరె అరె అరె

తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి… అలక నులక మంచం
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలి… అలక నులక మంచం
అల సందా పోవ్వ నీకు… అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా
అల సందా పోవ్వ నీకు… అలక ఏలనే అగుడు సేయ తగునా

వచ్చానంటివో… అరె వచ్చానంటివో… ఓ ఓఓ
వచ్చానంటివో, పోతానంటివో… వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే… అలకల సిలకా భలేగుంది బాలా (ఏ బాలా)
దాని ఎధాన ఉండే… పూల పూల రైక భలేగుందే బాలా

అరెరెరెరే… సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే… సింత ఏల బాలా
సురుకు సూపు సొరకత్తులిసరకే… సింత ఏల బాలా
కారమైన, ముది కారామైన…
ముది కారమైన మూతి ఇరుపులు… భలేగున్నయే బాలా
నీ అలక తీరనూ… ఏమి భరణము ఇవ్వగలను భామ

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ… ఊ ఊఊ
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ… నువ్వు లేని చోటా
ఎన్నేలైన ఏమంత నచ్చదూ… నువ్వు లేని చోటా
నువ్వు పక్కనుంటే… నువ్వు పక్కానుంటే
నువ్వు పక్కనుంటే… ఇంకేమి వద్దులే, చెంత చేర రావా
ఇంకనైన పట్టించుకుంటనని… మాట ఇవ్వు మావా
తుర్రుమంటు పైకెగిరిపోద్ది… నా అలక సిటికలోన

Bhalegundi Baalaaa Lyrics In English

Vachhaanantivo, Pothaanantivo… Vagalu Palukuthaave
Kattaminda Poyye… Alakala Silakaa
Bhalegundi Baalaa…
Dhaani Edhaana… Dhaani Edhaana
Dhaani Edhaana Unde… Poola Poola Raika Bhalegundhi Baalaa

Vachhaanantivo, Pothaanantivo… Vagalu Palukuthaave
Vachhaanantivo, Pothaanantivo… Vagalu Palukuthaave
Kattaminda… Haa… Kattaminda… Bhale
Kattaminda Poyye… Alakala Silakaa
Bhalegundi Baalaa…
Dhaani Edhaana… Dhaani Edhaana
Dhaani Edhaana Unde… Poola Poola Raika Bhalegundhi Baalaa

Arererere… Naari Naari Vayyaari Sundari… Navvu Mokhamu Dhaana
Naaree Naaree Vayyaari Sundari… Navvu Mokhamu Dhaana
Nee Navvu Mokham… Nee Navvu Mokham
Nee Navvu Mokham Mindha… Nanganaachi Alaka Bhalegundi Baalaa
Nee Navvu Mokham Mindha… Nanganaachi Alaka Bhalegundi Baalaa

Vachhaanantivo, Pothaanantivo… Vagalu Palukuthaave
Kattaminda Poyye… Alakala Silakaa
Bhalegundi Baalaa…
Dhaani Edhaana Unde… Poola Poola Raika Bhalegundhi Baalaa

Ho OoOo Ho OoOo… OoOoOo Oo Oo OoOoOo Oo Oo
OoOo Oo OoOo Oo… Arare Arare Arre Arre Arre Arre

Thikkaregi Ekkinaavu Komali… Alaka Nulaka Mancham
Thikkaregi Ekkinaavu Komali… Alaka Nulaka Mancham
Alasandha Povva Neeku… Alaka Elane Agudu Seya Thagunaa
Alasandha Povva Neeku… Alaka Elane Agudu Seya Thagunaa

Vachhaanantivo… Arre Vachhaanantivo… Oo OoOo
Vachhaanantivo, Pothaanantivo… Vagalu Palukuthaave
Kattaminda Poyye… Alakala Silakaa
Bhalegundi Baalaa… (Ye Baalaa)
Dhaani Edhaana Unde… Poola Poola Raika Bhalegundhi Baalaa

Arererere… Suruku Soopu Sorakatthulisarake… Sintha Ela Baalaa
Suruku Soopu Sorakatthulisarake… Sintha Ela Baalaa
Kaaramaina, Mudhi Kaaraamaina…
Mudhi Kaaramaina Moothi Irupulu… Bhalegunnaye Baalaa
Nee Alaka Theeranoo… Emi Bharanamu Ivvagalanu Bhaama

Ennelaina Emantha Nachhadhu… Uu Uu Uu
Ennelaina Emantha Nachhadhu… Nuvvu Leni Chotaa
Ennelaina Emantha Nachhadhu… Nuvvu Leni Chotaa
Nuvvu Pakkanunte… Nuvvu Pakkanunte
Nuvvu Pakkanunte… Inkemi Vaddhule, Chentha Chera Raavaa
Inkanaina Pattinchukuntanani… Maata Ivvu Maavaa
Thurrumantu Paikegiripoddhi… Naa Alaka Sitikalona

END

MORE SONG FOR YOU

EM SANDEHAM LEDU LYRICS
NIRMALA SURA GANGAJALA LYRICS
MOUNANGE UNNA LYRICS
SANKRANTHI SANDHALLE LYRICS 
PADIPOYA SONG LYRICS

VIDEO :-భలేగుండి బాలా Bhalegundi Baalaaa Lyrics In Telugu

Leave a Comment