బస్ స్టాండే Bus Stande Lyics In Telugu – Rang De

బస్ స్టాండే Bus Stande Lyics In Telugu Sung by Sagar. Bus Stande Lyics In English is written by Sri Mani. Bus Stande Lyics In Music composed by Devi Sri Prasad.

Song Details

Song Bus Stande
Singer Sagar
Lyrics Sri Mani
Composer Devi Sri Prasad
Movie Rang De
Music Label Aditya Music

START

Bus Stande Lyics In Telugu

నాన్న నవ్వుతుంది, నేను కట్టలేను నాన్న..!!

బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే

హ్మ్, సింపుల్గుండె లైఫు… హ్మ్, టెంపుల్ రన్లా మారే, హ్మ్
ఈ రంగురంగు లోకం, హ్మ్… సీకట్లోకి జారే, హ్మ్
లవ్లీగుండే కలలే, హ్మ్… లైఫే లేనిదాయే, హ్మ్
స్మైలీ లాంటి పేసే, హ్మ్… స్మైలే లేనిదాయే

నీళ్ళు లేని బావిలోన… కప్పలాగ తేలిపోయే
జాలరేదో గాలమేస్తే… చేపలాగ దొరికిపోయే
తీసుకున్న గొయ్యిలోన… కాలుకాస్త జారిపోయే

బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే
హ్మ్, సింపుల్గుండె లైఫు… హ్మ్, టెంపుల్ రన్లా మారే
ఈ రంగురంగు లోకం, హ్మ్… ఛీ–కట్లోకి జారే

సలసల కాగు నీట్లో… వేళ్ళే పెట్టినానురో
కారమంటుకున్న చేత్తో… కళ్ళే నలిపినానురో
హ్మ్, ఎవరులేని చోట, హ్మ్… గావుకేక అయింది లైఫే, హ్మ్
ఫ్రెండులా ఉండే ఫేటే, హ్మ్… ఫుట్ బాల్ ఆడే నాతోటే

బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే

స్లేటే పక్కనుంటదే… కానీ చాక్ పీస్ చిక్కనంటదే, యే
ప్లేట్ లో ఫుడ్డు ఉంటదే… కానీ నోటికి తాళముంటదే
హ్మ్, లైటు స్విచ్చెయ్యగానే, హ్మ్… బల్బ్ మాడిపోయినట్టు, హ్మ్
లైఫు స్టార్ట్ అవ్వగానే, హ్మ్… నా ఫ్యూచర్ పంక్చర్ అయ్యనే

బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
బస్టాండే బస్టాండే… ఇక బతుకే బస్టాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే
అబ్సకాండే అబ్సకాండే… సంతోషం అబ్సకాండే

Bus Stande Lyics In English

Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Simple Gunde Life-u, Temple Run La Mare,
Nee Rangu Rangu Lokam Seekatloki Jare,
Lovely Gunde Kalale Life Ye Lenidhi Aye,
Smiley Lanti Face Ye Smile Ye Lenidhaye,
Neellu Leni Bhavilona Kappalaga Thelipoye,
Jalaredho Galamesthe Chepa Laga Dhorikipoye,
Theesukunna Goyi Lona Kalu Kastha Jaripoye,

Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye,
Simple Gunde Life-u, Temple Run La Mare,
Nee Rangu Rangu Lokam Cheekatloki Jare,

Sala Sala Kagu Neetlo Velley Pettinanuro,
Karamantukunna Chettho Kalle Nalipinanuro,
Evaru Leni Chota Gavu Kekaindhi Life Ye,
Friend La Unde Fate Ye Foot Ball Ade Nathote,

Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye,

Slate Ye Pakkanuntadhe Kani Chalkpiece Chikkanantadhe Ye,
Plate Lo Food Untadhe Kani Notiki Thalamuntadhe,
Light Swith Eyagane Bulb Madipoyinattu,
Life Start Avagane Na Future Puncture Ayene,

Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Bus Stand Ye Bus Stand Ye, Ika Bathuke Bus Stand Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye,
Abscond Ye Abscond Ye, Santhossham Abscond Ye.

END

MORE SONG FOR YOU

EM SANDEHAM LEDU LYRICS
NIRMALA SURA GANGAJALA LYRICS
MOUNANGE UNNA LYRICS
SANKRANTHI SANDHALLE LYRICS 
PADIPOYA SONG LYRICS

VIDEO :-బస్ స్టాండే Bus Stande Lyics In Telugu

Leave a Comment