సారంగ దరియా Saranga Dariya Lyrics In Telugu – Love Story

సారంగ దరియా Saranga Dariya Lyrics In Telugu Sung by Mangli. Saranga Dariya Lyrics In English is written by Suddala Ashok Teja. Saranga Dariya Lyrics music composed by Pawan Ch.

Song Details

Song Saranga Dariya
Singer Mangli
Lyrics Suddala Ashok Teja
Composer Pawan Ch
Music Label Aditya Music

START

Saranga Dariya Lyrics In Telugu

దాని కుడీ భుజం మీద కడవా
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

కాళ్ళకు ఎండీ గజ్జెల్… లేకున్నా నడిస్తే ఘల్ ఘల్
కొప్పులో మల్లే దండల్… లేకున్నా చెక్కిలి గిల్ గిల్
నవ్వుల లేవుర ముత్యాల్… అది నవ్వితే వస్తాయ్ మురిపాల్
నోట్లో సున్నం కాసుల్… లేకున్నా తమల పాకుల్
మునిపంటితో మునిపంటితో… మునిపంటితో నొక్కితే పెదవుల్
ఎర్రగా అయితదిర మన దిల్
చురియా చురియా చురియా… అది సుర్మా పెట్టిన చురియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని కుడీ భుజం మీద కడవా
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

రంగేలేని నా అంగీ… జడ తాకితే అయితది నల్లంగి
మాటల ఘాటు లవంగి… మర్లపడితే అది శివంగి
తీగలు లేని సారంగి… వాయించబోతే అది ఫిరంగి
గుడియా గుడియా గుడియా… అది చిక్కీ చిక్కని చిడియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని సెంపలు ఎన్నెల కురియా
దాని సెవులకు దుద్దులు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని నడుం ముడతలే మెరియా
పడిపోతది మొగోళ్ళ దునియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని కుడీ భుజం మీద కడవా
దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

దాని ఎడం భుజం మీద కడవా
దాని యెజెంటు రైకలు మెరియా
అది రమ్మంటె రాదురా సెలియా
దాని పేరే సారంగ దరియా

Saranga Dariya Lyrics In English

Dhaani Kudee Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Gutthepu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Edam Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Yejentu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Kaallaku Endee Gajjal… Lekunnaa Nadisthe Ghal Ghal
Koppulo Malle Dhandal… Lekunnaa Chekkili Gil Gil
Navvula Levura Muthyaal… Adhi Navvithe Vasthaai Muripaal
Notlo Sunnam Kaasul Lekunnaa Thamalapaakul
Munipantitho Munipantitho… Munipantitho Nokkithe Pedhavul
Erraga Ayithadhira Mana Dil
Churiyaa Churiyaa Churiyaa… Adhi Surmaa Pettina Churiyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Kudee Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Gutthepu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Edam Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Yejentu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Range Leni Naa Angi… Jada Thaakithe Ayithadhi Nallangi
Maatala Ghaatu Lavangi… Marla Padithe Adhi Shivangi
Theegalu Leni Saarangi… Vaayinchabothe Adhi Firangi
Guiyaa Guiyaa Guiyaa… Adhi Chikkee Chikkani Chidiyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Sempalu Vennela Kuriyaa
Dhaani Sevulaku Dhuddhulu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Nadum Mudathale Meriyaa
Padipothadhi Mogolla Dhuniyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Kudee Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Gutthepu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

Dhaani Edam Bhujam Meedha Kadavaa
Dhaani Yejentu Raikalu Meriyaa
Adhi Rammante Raadhura Seliyaa
Dhaani Pere Saranga Dariya

END

MORE SONG FOR YOU

EM SANDEHAM LEDU LYRICS
NIRMALA SURA GANGAJALA LYRICS
MOUNANGE UNNA LYRICS
SANKRANTHI SANDHALLE LYRICS 
PADIPOYA SONG LYRICS

VIDEO :-సారంగ దరియా Saranga Dariya Lyrics In Telugu

Leave a Comment