టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా Tippiri Tippiri Tata Telugu Lyrics – Mail | Veda Vagdevi

టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా Tippiri Tippiri Tata Lyrics In Telugu sung by Veda Vagdevi. Tippiri Tippiri Tata Lyrics In English Is written by Akkala Chandra Mouli. Tippiri Tippiri Tata Lyrics is music composed by Sweekar Agasthi.

Song Details 

Song Title Tippiri Tippiri Tata
Singer Veda Vagdevi
Lyrics Akkala Chandra Mouli
Composer Sweekar Agasthi
Label Aha

START 

Tippiri Tippiri Tata Lyrics In Telugu

హే బొమ్మ బోరసంటు వేసే పంట
ఎదో ఒకటేనంటా కోతి కొమ్మచ్చి నిన్నే గిచ్చి
రేపే నీలో తంటా
గుబులేదో గూడు అల్లినాడే ఇయ్యాలే
పొద్దు మాపు సోయే లేదాయే
పారే నీరు జారే తీరు మారేనా తోవే కూడేనా
కలలో ఉన్నాడే కలతే తీరేనా
అదుపే తప్పేనా గజిబిజిలో
అడుగే వింతయే కొసరే సెరెనా
కబురే వచ్చేనా నిజమవునా
హే టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి టి టి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి రి రి

గవ్వలేస్తేనే గళ్ళు దాటేనా ఎదురేముందో తెలవదుగా
మంది కదిలేనా గడ్డకడితేనే ఒక సాలేంట నడుచునుగా
ఎగరేటి బోగా నీ కాడికి వచ్చేనా
చెట్టు చేమ గుట్టే దాటేనా దునికేటి సేప నీటిలోకి జారేనా
గాలంలోన సిక్కుకపోయెనా
కోలాటమాడి కొట్టం కాల్చేనా
అటు ఇటు తిరుగుతూ సీకటిలా
హే టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి టి టి…
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి రి రి

హే బొమ్మ బోరసంటు వేసే పంట
ఎదో ఒకటేనంటా కొమ్మచ్చి నిన్నే గిచ్చి
రేపే నీలో తంటా… గుబులేదో గూడు అల్లినాడే ఇయ్యాలే
పొద్దు మాపు సోయే లేదాయే
పారే నీరు జారే తీరు మారేనా తోవే కూడేనా
కలలో ఉన్నాడే కలతే తీరేనా
అదుపే తప్పేనా గజిబిజిలో
అడుగే వింతయే కొసరే సెరెనా
కబురే వచ్చేనా నిజమవునా
హే టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి టి టి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టిప్పిరి టిప్పిరిటి
టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా టి రి రి

Tippiri Tippiri Tata Lyrics In English

Hey… Bomma Borusantu Vese Panta… Edho Okatenanta
Kothikommochhi Ninne Gichhi… Repe Neelo Thanta
Gubuledho Goodu Allinaadhe Iyyaale
Poddhu Maapu Soye Ledhaaye
Paare Neeru Jaare Theeru Maarenaa… Thove Koodenaa

Kalalo Unnaade Kalathe Theerenaa… Adhupe Thappina Gajibijilo
Aduge Vinthaaye, Kosare Serenaa… Kabure Vachhenaa, Nijamounaa

Hey… Tippiri Tippiri Tata… Tippiri Tippirita
Tippiri Tippiri Tata… Ti Ti Ti

Gavvalesthene Gallu Dhaatenaa… Edhuremundho Theluvadhugaa
Mandha Kadhilenaa Ganta Kadithene… Oka Saalenta Nadichenugaa

Egireti Bogaa Neekaadiki Vachhenaa… Chettuchema Gutte Dhaatenaa
Dhuniketi Chepa Neetiloki Jaarenaa… Gaalamlona Sikkukupoyenaa
Kolaatamaadi Kottam Kaalchenaa… Atu Itu Thiruguthu Seekatilaa

Hey… Tippiri Tippiri Tata… Tippiri Tippirita
Tippiri Tippiri Tata… Ti Ti Ti

Hey… Bomma Borusantu Vese Panta… Edho Okatenanta
Kothikommochhi Ninne Gichhi… Repe Neelo Thanta
Gubuledho Goodu Allinaadhe Iyyaale
Poddhu Maapu Soye Ledhaaye
Paare Neeru Jaare Theeru Maarenaa… Thove Koodenaa

Kalalo Unnaade Kalathe Theerenaa… Adhupe Thappina Gajibijilo
Aduge Vinthaaye, Kosare Serenaa… Kabure Vachhenaa, Nijamounaa

Hey… Tippiri Tippiri Tata… Tippiri Tippirita
Tippiri Tippiri Tata… Ti Ti Ti

END

More Song For You 

RAMBA OORVASI LYRICS
KORAMEESAM POLISODA LYRICS
SANDHYA LYRICS
VECHANI MATTILO LYRICS
ALLUDU ADHURS TITLE LYRICS

VIDEO :- టిప్పిరి టిప్పిరి టాటా Tippiri Tippiri Tata Lyrics In Telugu

 

Leave a Comment